Back to Question Center
0

Semalt Expert odhaľuje 13 jednoduchých techník, ktoré každú úspešnú obchodnú myseľ skúma

1 answers:

Pre niektorých ľudí sa zdá, že úspech sa môže zdvihnúťvrecko piesku, ale pre niekoľkých, je to len rutina. Ako je to možné?

Prvým krokom je zabiť strach, ktorý pochádza z pocitu zlyhania, tým, že sa pýtapriebežne a správne plánovať. Vedúci manažér úspešnej zákazníckej služby spoločnosti Semalt ,Igor Gamanenko tvrdí, že roky skúseností sú neoceniteľné, ako majúprispelo k realizácii mnohých projektov. Tu je trinásť tipov na čorobiť, aby uspeli v podnikaní, že expert zdieľa na základe skúsenostívýrobnej praxe v Semalte.

ponímať

Mali by ste mať veľký obraz o tom, čo chcete od myšlienky dosiahnuťštádiu konečnej implementácie a monitorovania. Súčasne toje dôležité pochopiť počet ľudí, ktorých chcete angažovaťtechnológiu, ktorú plánujete použiť, vozidlo, ktoré umožňuje dopravu obochľudí a technológií. Definujte cieľových zákazníkov, regulačný orgána cenovú referenčnú hodnotu, ktorá zaručí zisk alebo aspoň udržaťiniciatívu na nejaký čas, až kým neprestanete aj ďalej.

Plán

Po dokončení mapovania nápadov, podrobného plánovania všetkýchrozlišujú sa aspekty vášho nápadu. Od najdôležitejšíchna najmenšie, všetky náklady by mali byť rovnako rozčlenené.Podstatou tohto prísneho procesu je lepšie odhadnúť, čočas to bude trvať, aby ste dosiahli svoj cieľ, ktorý bol nejasnevyjadrené počas konceptualizácie.

Vydanie informácií

Samozrejme, mali by ste sa oboznámiť s určitým špecifickým druhominformácie, ale to nestačí na zaručenie vášho úspechu.Potreba hĺbkového výskumu je preto nevyhnutná ako niektoréfakty nemusia byť otvorené od začiatku alebo vecisa odlišuje a musíte to vedieť..Opäť, v závislosti nainformácie, ktoré potrebujete, mali by vyvolať informáciebyť vykonané primerane. Na konci sú správne informácieveľmi dôležité, aby ste nespotrebovávali zdroje na nesprávnej ceste.

Overenie informácií

Vykonajte prieskum o informáciách, ktoré získate, potvrďte ichautentickosť a zosúladenie s konceptualizovaným cieľom akouž sme to uviedli. Počas overenia je konzistenciaveľmi dôležitá, akonáhle to vo veľkej miere spôsobujespoľahlivosť získaných informácií.

Nájsť alternatívy

Keď ste prišli so všetkými informáciami,bude chvíľu trvať, než sa pozrieť a zistiť, čistále existujú niektoré silne lepšie spôsobydosiahnuť rovnaké alebo lepšie výsledky. Čo vyzvážiť? Považujete cieľových klientov alebozákazníci najprv nie náklady, čas alebo zdroje.Po objasnení toho, čo je najdôležitejšiepre spokojnosť zákazníkov, potom by ste mali zvážiť- faktor nákladov, času a zdrojov avyberte najlepšie možnosti vašej iniciatívy .

Vypracovanie konečného plánu

Analýza dostupných alternatív,teraz môžete mať odvážny postoj k akej stratégiizamestnávať, čo bude klásť dôraz nazáujmy. Jedna zo všetkých vašich alternatív musí stáťz hľadiska spokojnosti zákazníkov a času. nenechajtezabudnite, že máte slobodu zamestnať viacstratégie v rôznych časoch v závislosti odprevládajúcich okolností. Najdôležitejšieveci, ktoré treba dosiahnuť, sú určite trvalo udržateľné výsledky.

Vyberte Zdroj finančných prostriedkov

Váš obchodný prípad je do značnej miery nástrojomzískanie potrebných finančných prostriedkov. Je jasným vyjadrením zdôvodnenia iniciatívy adôvod prijatia konkrétnej stratégie proti všetkým výhodám. Mal by byť včasa sofistikované, jednoduché a bez pochybností a akúkoľvek nejednoznačnosť. Veľmi dôležité je,mali by ste využiť zdroje, ktoré negatívne neovplyvnia vaše podnikanie, napríklad,vysoká úroková sadzba, zdĺhavé a komplikované právne záväzky, prísne podmienky preručenie. Vždy zohľadňujte parametrické náklady na kapitál, ktoré budú zodpovedať všetkýmrizík a stále spadajú do hraníc očakávaného toku príjmov.

Aktualizujte svoj plán

nikdy nie je veľa času a zdrojovaby sa minimalizovali prípady, ktoré spôsobia stratu. Takže si nejaký čas a prečítajte si všetko, čo ste urobiliza posledné dni, týždne a dokonca aj mesiace. Nedovoľte, aby sa plazil do roka, ale ak áno, urobteurčite sa nevzdáte, alebo sa nechajte odložiť..Možno, že by mohlo dôjsť k nejakému bodkovaniu aprekračovanie. Keď ich nájdeš, nezanechávaš čas, nepotrebuješ a nepozeráš sa s ďalším krokom.

Implementujte svoj plán

Je na čase, aby sa to valilo a hrať vontrochu po kúsku, pretože nikdy neviete, čo leží v čakaní. Aj keď sa hovorí "plánovanie vás dvakrát ušetrítoľko času počas implementácie "je pravda, ale nikdy nevyzdvihla potrebu spěchu, takže to pomalya stabilné. To vám umožní rýchlo sa prispôsobiť v prípade, že dôjde k nepredvídaným okolnostiamčo naznačuje, že v konečnom dôsledku je rozdiel medzi plánovanou stratégiou a realizovanou stratégioubude veľmi úzka a kontrolovaná.

Monitorujte svoj plán

Žiadne úspešné podnikanie sa nevykonávamonitorovania a kontroly. To je charakteristický znak udržateľnosti a zabezpečenia kvality. Podstatamonitorovanie je čo najrýchlejšie urobiť správne kroky z dôvodu toho, že ďaleko odtiaľ dostaneplán, tým ťažšie sa stane riadiť a čím drahšie podnikanie dostane. restymanažment zahŕňa vysokú úroveň priorít; otázkou je: ktorého záujem bude danýprednosť pred druhým? A ďalšia vec, ktorá príde na myseľ, je konflikt.

podniknúť nápravné opatrenia

potreba zabezpečiť obraz a reputáciuako aj ďalšie faktory, ako sú náklady, spokojnosť a výzvy na maximalizáciu zdrojovpotrebné nápravné opatrenia. Schválenia na opracovanie, odchýlky a opravy defektov budú musieť byťvykonané v rámci konkrétnych lehôt, ktoré nebudú mať nepriaznivý vplyv na celú dĺžku trvania podniku .

Ľudia vedia vaše podnikanie

Zamestnávať sociálne médiá, ústnea každý iný reklamný mechanizmus na podporu vášho podnikania. To zvýši tržby a zvýši výnosynáklady budú postupne klesať a z dlhodobého hľadiska bude profitovať.

Nezastavujte monitorovanie

Napokon nezastavujte monitorovanie, pretožepodnikateľský svet je veľmi dynamický, kde zmeny sú nevyhnutné. Buďte proaktívni, neustále sa učíte a udržujteuplatňovanie vedomostí a zručností. Rast a expanzia prídu prirodzene a koncept spontánnosti vás udrží na hladine Source .

November 22, 2017